Publikacije\ Studija: Izrada prijedloga nove NUTS 2 klasifikacije u Republici Hrvatskoj

16. siječnja 2019., Odjel za europske integracije

Studija: Izrada prijedloga nove NUTS 2 klasifikacije u Republici Hrvatskoj

Aurori: Jakša Puljiz i Ivana Biondić

Istraživački tim Instituta za razvoj i međunarodne odnose je za potrebe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pripremio studiju „Izrada prijedloga nove NUTS* 2 klasifikacije u Republici Hrvatskoj“. U okviru studije dane su preporuke za izmjenu NUTS* 2 regija u Hrvatskoj obzirom na postavljene ključne ciljeve:

Za potrebe analize utvrđeno je devet mogućih varijanti podjele. Kroz posebno razvijen model ocjenjivanja svake od devet varijanti kao najbolje dvije varijante su izdvojene varijanta 1 prema kojoj bi se Hrvatska podijelila na 4 NUTS* 2 regije:

te varijanta 2 koja se razlikuje od varijante 1 samo u tome što Bjelovarsko-bilogorsku županiju smješta u Sjevernu Hrvatsku.

Oba prijedloga nove podjele na NUTS* 2 razini omogućuje da veliki dio područja RH ostvari pravo na veći stupanj regionalnih potpora nego što bi to bio slučaj da se nastavi dalje s korištenjem postojeće klasifikacije i to predstavlja najveću pozitivnu promjenu koju nosi nova klasifikacije. Dodatna važna korist je što bi statistika koja se prikupljala na NUTS* 2 razini bila puno upotrebljivija za potrebe regionalne analize i regionalne politike nego što je to sada slučaj. S druge strane, primjena nove podjele nosi sa sobom znatno veće obveze nacionalnog sufinanciranja za projekte financirane putem ESI fondova na području Grada Zagreba te blago lošiji položaj korisnika regionalnih potpora s područja Grada Zagreba nego što je to sada slučaj.

NUTS (francuski: Nomenclature des unités territoriales statistiques – „Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku“)