Publikacije\ Priručnik za nastavnike: Podrška integriranju kurikuluma o antikorupciji u postojeće nastavne predmete za…

26. rujna 2018., IRMO

Priručnik za nastavnike: Podrška integriranju kurikuluma o antikorupciji u postojeće nastavne predmete za studente dodiplomskih i poslijediplomskih studija

Autori: dr.sc. Marina Funduk i mr.sc. Krševan Antun Dujmović

Zagreb: IRMO, 2018.