Projekti\ Zagreb plan – Strategija razvoja Grada Zagreba do 2013.

19. kolovoza 2010., Odjel za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj

Zagreb plan – Strategija razvoja Grada Zagreba do 2013.

Trajanje projekta: 07/2010. – 12/2011.

Naručitelj: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Temeljem sektorskih razvojnih studija i analiza strateških dokumenata za razvoj Grada Zagreba pripremljene su smjernice Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj za procjenu ključnih razvojnih obilježja i problema u pojedinim društveno-gospodarskim područjima. Također, u suradnji s Uredom ocijenjeno je stanje razvoja te trendovi u društveno-gospodarskom razvoju Zagreba s posebnim osvrtom na (a) pozitivna i negativna razvojna obilježja i (b) razvojni problemi i razvojne potrebe u pojedinom segmentu razvoja.