Projekti\ Weekly Briefings on Croatia

21. veljače 2019., Odjel za međunarodne gospodarske i političke odnose

Weekly Briefings on Croatia

Trajanje projekta: 9./2018. – 11./2018.

Naručitelj projekta: Kina –KKE Intezet Nonprofit Kft. Budimpešta

Voditelj projekta: dr. sc. Senada Šelo Šabić

U sklopu ovog projekta IRMO osigurava tjednu objavu jednog članka na sljedeće teme: politički odnosi, ekonomski odnosi, društvena pitanja i vanjska politika. Ove četiri teme se sukcesivno ponavljaju iz mjeseca u mjesec. Svaki članak je duljine oko 1500 riječi na engleskom jeziku i jednostavnog stila pisanja kako bi bio dostupan široj čitalačkoj publici. Intencija svakog članka jeste osvrnuti se na jednu ili više aktualnih tema iz područja kojim se članak bavi. Tjedni članci pružaju priliku mladim istraživačima u institutu i drugim mlađim suradnicima za prakticiranje njihovih analitičkih i spisateljskih vještina. Do sada objavljeni članci o Hrvatskoj nalaze se na sljedećoj poveznici https://china-cee.eu/tag/croatia/.