Projekti\ Support to donor coordination and monitoring towards enhanced European integration

21. rujna 2010., Odjel za europske integracije

Support to donor coordination and monitoring towards enhanced European integration

Trajanje projekta: 08/2010. – 12/2010.

Naručitelj: Deutsche Gesellschaft fűr Technische Zusammenarbeit – GTZ

Ekspert: dr. sc. Višnja Samardžija

Projekt donatorskog karaktera je namijenjen vladi Republike Kosova, a realizirao se dijelom u Prištini. Angažman na projektu je uključio sudjelovanje u identifi kacijskoj misiji u Prištini u razdoblju od 1.9.-15.9. 2010. u cilju razrade prijedloga strateškog managementa i organizacijske podrške nedavno osnovanom Ministarstvu europskih integracija koji bi se kao budući trogodišnji projekt GTZ-a trebao provoditi na Kosovu. IMO je, temeljem iskustava i rezultata u Hrvatskoj, pripremio okvire i program rada te plan međuministarske suradnje za trogodišnje razdoblje koji je prihvaćen i trebao bi započeti sa provedbom sredinom 2011. godine.