Projekti\ Savjetovanje općine Matulji za prijavu projekata na natječaje sufinancirane iz fondova EU

18. siječnja 2018., Odjel za europske integracije

Savjetovanje općine Matulji za prijavu projekata na natječaje sufinancirane iz fondova EU

Trajanje: 2/2017. – 9/2017.

Naručitelj: Općina Matulji

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

Projektom je pružena stručna podrška općini Matulji u identificiranju i razradi projektnih ideja prihvatljivih za sufinanciranje putem fondova Europske unije, uključujući i centralizirane programe kojima upravlja Europska komisija. Cilj je projekta bio pružiti podršku općini Matulji u pripremi najmanje 3 projektna prijedloga, od kojih se jedan odnosi na izgradnju najveće poduzetničke zone u Primorsko-goranskoj županiji, a koja se nalazi na području općine. Kroz projekt su stečene dodatne vještine u pripremi projektnih prijedloga za natječaje sufinancirane kroz fondove Europske unije.