Projekti\ Regionalni operativni planovi za Zagrebačku, Istarsku, Križevačko–koprivničku, Varaždinsku i Međimursku…

13. svibnja 2005., Odjel za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj

Regionalni operativni planovi za Zagrebačku, Istarsku, Križevačko–koprivničku, Varaždinsku i Međimursku županiju

Trajanje projekta: 05/2005. – 10/2006.

Naručitelj: Zagrebačka, Istarska, Križevačko – koprivnička, Varaždinska i Međimurska županija

Izvor financiranja: Fond za Regionalni razvoj RH i županije

Partner: Lokalna uprava

Opći cilj: konceptualizirati, po prvi puta u ovim županijama, putem participativnog pristupa, sastavni i opći razvojni plan za svaku od navedenih županija o kojem se po prvi puta naširoko raspravljalo, a potom i odrediti razvojnu viziju, strateške ciljeve, prioritete i mjere županije, na osnovu kojih izraditi dugoročan i prihvatljiv okvir za konkretne razvojne projekte.

Ostali ciljevi:

 • Uspostaviti i izgraditi partnerstvo svih ključnih razvojnih aktera / dionika iz privatnog i javnog sektora, kao i civilnog društva. Uključivanjem svih ovih aktera, cilj je bio da se podigne razina svijesti i znanja koje ističe važnost takvog participativnog pristupa u procesu razrade i provedbe ROP-ova, te uključiti sve dionike u metodološki sustavan način u samom procesu njihove izrade.
 • Izgraditi kapacitete za upravljanje razvojem, uključujući podizanje sposobnosti za analizu stanja i razvojnih trendova u županijama, za strateški razvoj i utvrđivanje prioriteta. Ovaj proces slijedi različite faze provedbe ROP-a, odnosno županijske razvojne strategije.
 • Po prvi puta izraditi sustavne i transparentne baze podataka vezane za najrelevantnije regionalne razvojne projekte / planove / inicijative u dotičnim županijama.

Glavni elementi ROP-ova su:

 • Osnovna analiza (analiza trenutnog stanja i trendova, problema i potreba županije)
 • SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji)
 • Vizija
 • Strateški ciljevi i prioriteti (dugoročni razvoj ciljeva županija)
 • Mjere
 • Projekti
 • razvoj baze podataka
 • plan provedbe (institucije, mehanizmi, resursi)

Vrsta usluga

 • Razrada metodologije za: analizu stanja, viziju i ciljeve razvitka, te mjere i provedbeni plan;
 • Pripremanje i vođenje svih rasprava Županijske radne skupine – podgrupa za gospodarstvo, društvene djelatnosti, prirodne resurse i upravljanje razvojem, radi oblikovanja i utvrđivanja prijedloga Analize stanja u županiji;
 • Pripremanje, vođenje radionica i prezentiranje prijedloga Analize stanja međimurske županije Partnerskoj skupini