Projekti\ Razvojna strategija grada Labina za razdoblje 2014. – 2020. godine

29. rujna 2016., Odjel za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj

Razvojna strategija grada Labina za razdoblje 2014. – 2020. godine

Trajanje projekta: 5/2015. - 8/2016.

Naručitelj: Grad Labin

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Razvojna strategija grada Labina izrađena je participativnim i holističkim pristupom na način da se razvojni ciljevi, prioriteti i mjere, a time i razvojni projekti, fokusiraju na ključne izazove Grada, ali i da su uključeni i nalaze svoje mjesto u strateškoj viziji, ciljevima i prioritetima utvrđenim Strategijom razvoja Istarske županije i nacionalnim strateško-planskim okvirom. Identificirani su ključni gradski razvojni resursi i razvojni potencijali. Osmišljeni su ciljevi, prioriteti, mjere i projekti koji će ostvariti viziju razvoja Grada do 2020. godine i dalje. Također, pobrojani su svi ključni projekti koji doprinose razvoju Grada te je pripremljen financijski i upravljački okvir za njihovu provedbu i praćenje provedbe Strategije.