Projekti\ Questioning transitional dynamics in re-defi ning cultural identities in Southeastern Europe

18. svibnja 2010., Odjel za kulturu i komunikacije

Questioning transitional dynamics in re-defi ning cultural identities in Southeastern Europe

Trajanje projekta: 05/2010. – 04/2011.

Naručitelj: Austrian Science and Research Liaison Offi ce (ASO), Ljubljana

Voditeljica: dr. sc. Nada Švob-Đokić

Ovo je kolaborativni projekt koji se odvija u suradnji s Mirovnim inštitutom, Ljubljana (koordinator), Institutom za društvenu i ekonomsku povijest Sveučilišta u Beču i Univerzitetom umetnosti u Beogradu. Istraživački rad usmjeren je na kritičku analizu redefinicije i rekonstrukcije kulturnih identiteta u jugoistočnoj Europi, diseminaciju informacija o ovoj problematici i stvaranje regionalne mreže istraživača zainteresiranih za kulturnu identifikaciju. Rezultati će biti prezentirani na tematskoj konferenciji u Ljubljani koju organizira Mirovni inštitut u siječnju 2011., a knjiga na engleskom jeziku bit će objavljena u seriji Culturelink Instituta za međunarodne odnose, Zagreb.