Projekti\ Promicanje kulturnih identiteta i proces integriranja RH u EU

18. studenog 2007., Odjel za kulturu i komunikacije

Promicanje kulturnih identiteta i proces integriranja RH u EU

Trajanje projekta: 2007. - danas

Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Voditeljica programa: dr. sc. Nada Švob-Đokić

U okviru znanstvenog programa Promicanje kulturnih identiteta i proces integriranja RH u EU, istraživanja Odjela za kulturu i komunikacije se odvijaju u okviru dva dugoročna projekta koje financira MZOŠ od početka 2007. godine:

Dva projekta u okviru ovog programa provode se na riječkom i zagrebačkom Filozofskom fakultetu:

Program objedinjuje osnovnu pretpostavku da se u tranzicijskom i post-tranzicijskom periodu hrvatska kultura i hrvatski kulturni identiteti ubrzano rekonstruiraju i tendiraju prema integriranju u europski kulturni prostor. Proces rekonstrukcije i integracije kulturnih identiteta propituje se iz različitih perspektiva: od unutarnjih dinamičnih raslojavanja i rekreiranja reprezentativnih simboličkih vrijednosti, do akceptiranja kulturne raznolikosti kao osnove za kulturnu afirmaciju, razvoj i integraciju. Temeljem ovih pretpostavki linija istraživanja obuhvaća propitivanja povijesne perspektive, nastanka i (tranzicijske) dekonstrukcije hrvatskih kulturnih identiteta, rekogniciju identiteta drugih i integraciju u europski kulturni prostor.