Projekti\ Hrvatska: Očekivane koristi od statusa zemlje kandidata EU

13. ožujka 2004., Odjel za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj

Hrvatska: Očekivane koristi od statusa zemlje kandidata EU

Trajanje projekta: 03/2004. - 07/2004.

Naručitelj: Delegacija Europske komisije

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Friedrich Ebert Foundation

Politički aspekti:

Ekonomski aspekti:

Vrsta usluga