Projekti\ Evaluacija postojećeg i prijedlog novog modela za izračun indeksa te izračun novog indeksa razvijenosti…

18. siječnja 2018., Odjel za europske integracije

Evaluacija postojećeg i prijedlog novog modela za izračun indeksa te izračun novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave u RH

Trajanje projekta: 4./2017. - 6./2017.

Naručitelj: Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Voditelj projekta: dr. sc.  Jakša Puljiz

U okviru projekta izrađena je recenzija prijedloga novog modela izračuna indeksa razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave koji je za potrebe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pripremio Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Temeljem provedene analize, koja je između ostaloga uključivala i niz dodatnih provjera vjerodostojnosti i dodane vrijednosti novog modela ocjenjivanja razvijenosti, utvrđene su preporuke za poboljšanje prijedloga novog modela izračuna indeksa razvijenosti.