Projekti\ EU-27 Watch, Report on Croatia

09. svibnja 2010., Odjel za međunarodne gospodarske i političke odnose

EU-27 Watch, Report on Croatia

Trajanje projekta: 05/2010. - 05/2011.

Naručitelj: Institute for European Politics (IEP), Berlin

Voditeljica projekta: dr. sc. Nevenka Čučković

Publikacija EU 27 Watch ima namjeru na pregledan, koncizan i analitičan način sažeti naglaske spektra najvažnijih rasprava koje se o pojedinim aktualnim problemima vode u svakoj pojedinoj zemlji članici EU i zemljama kandidatima. Izvještaj o Hrvatskoj je analizirao primjenu Lisabonskog sporazuma, politiku proširenja EU prema Zapadnom Balkanu, utjecaj ekonomske i fi nancijske krize u Grčkoj na EU kao i moguće učinke na Hrvatsku, značaj strategije Europa 2020, klimatske promjene, energetsku politiku EU i prilagodbu Hrvatske, borbu s korupcijom te poboljšanje odnosa sa susjedima u regiji. Pored Hrvatske, u izradu izvještaja za EU 27 Watch su od zemalja kandidata uključene Turska, Island i Makedonija.

POVEZNICE

EU-27 Watch