Pristup informacijama

Pristup informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje.
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Izvješća:

KONTAKT

mr.sc. Krševan Antun Dujmović

IRMO, Ul. Lj. F. Vukotinovića 2

P.O. Box 303, 10000 Zagreb

T +385 1 487 7465

F +385 1 482 8361

E informiranje@irmo.hr