Objave\ Objavljen novi rad o održivom razvoju

03. prosinca 2018., Odjel za međunarodne gospodarske i političke odnose, Odjel za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj

Objavljen novi rad o održivom razvoju

RMO istraživačice Anastasya Raditya Ležaić, dr. sc. Ana-Maria Boromisa i dr. sc. Sanja Tišma objavile su stručni članak „Komparativni pregled obrazovanja za održivi razvoj i istraživanje potreba za stručnjacima u Hrvatskoj“ u časopisu Socijalna ekologija Vol. 27 (2018) No. 2.

U ovom se radu najprije daje pregled razvoja koncepta održivog razvoja. Slijedi prikaz obrazovanja za održivi razvoj, pri čemu se najprije prikazuju preporuke međunarodnih organizacija za obrazovanje za održivi razvoj, a zatim način provedbe u odabranim zemljama na različitim razinama obrazovanja (predškolsko, školsko i visoko). Treći dio rada ocrtava stanje u Hrvatskoj. Uz pregled prosječnih programa i dosadašnjih istraživanja donosimo i jošneobjavljene rezultate istraživanja o potrebama poslodavaca u Hrvatskoj za stručnjacima za održivo razvoj. Nalazi pokazuju da poslodavci u Hrvatskoj prepoznaju potrebu za zapošljavanjem stručnjaka za održivi razvoj.

 

POVEZNICE

Cijeli rad može se skinuti ovdje: https://hrcak.srce.hr/file/307141