Objave\ Obavijest o rezultatima javnog natječaja na sistematizirano radno mjesto znanstveni savjetnik

21. svibnja 2019., Odjel za kulturu i komunikacije

Obavijest o rezultatima javnog natječaja na sistematizirano radno mjesto znanstveni savjetnik

Izvršen je izbor za izbor na sistematizirano radno mjesto znanstveni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u trajnom zvanju, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologije i antropologije u Odjelu za kulturu i komunikacije – 1 izvršitelj.

Radni odnos bit će zasnovan sa dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić