O institutu\ Upravljačka struktura\ Upravno vijeće

Upravno vijeće

Prva sjednica Upravnog vijeća, zakazana 13. rujna 2016. godine u 10:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća od 05. travnja 2016.
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
 3. Razno

 

Druga sjednica Upravnog vijeća,  zakazana 11. listopada 2016. godine u 10:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća od 13. rujna 2016.
 2. Periodični financijski izvještaj
 3. Razno

 

Treća  sjednicu Upravnog vijeća, zakazana 21.prosinca 2016. godine u 11:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća od 11. listopada 2016.
 2. Financijski plan za 2017. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu te Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2016. do 2018. godine
 3. Razno

 

Četvrta sjednica Upravnog vijeća, zakazana 30.01.2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća od 21.prosinca 2016.
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 31.12.2016.
 3. Razno