O institutu\ Upravljačka struktura\ Upravno vijeće

Upravno vijeće

Prva sjednica Upravnog vijeća, održana 13. rujna 2016. godine u 10:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća od 05. travnja 2016.
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
 3. Razno

 

Druga sjednica Upravnog vijeća,  održana 11. listopada 2016. godine u 10:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća od 13. rujna 2016.
 2. Periodični financijski izvještaj
 3. Razno

 

Treća  sjednicu Upravnog vijeća, održana 21.prosinca 2016. godine u 11:00 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća od 11. listopada 2016.
 2. Financijski plan za 2017. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu te Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2016. do 2018. godine
 3. Razno

 

Četvrta sjednica Upravnog vijeća, održana 30.01.2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni  red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća od 21.prosinca 2016.
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 31.12.2016.
 3. Razno

 

Peta sjednica Upravnog vijeća, održana 10. 04. 2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća od 30. 01. 2017.
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta.
 3. Odluka o imenovanju Natječajnog odbora za provedbu javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta.
 4. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01. 01. – 31. 03. 2017.
 5. Informacija o poslovnom prostoru u Vrbanićevoj 50 u Zagrebu.
 6. Razno

 

Šesta sjednica Upravnog vijeća, održana 30. 05. 2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća od 10. 04. 2017.
 2. Izbor i imenovanje ravnatelja Instituta za sljedeće mandatno razdoblje.
 3. Razno

 

Sedma elektronička sjednica Upravnog vijeća, održana 07. 07. 2017.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća od 30. 05. 2017.
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. 01. do 30 .06. 2017.
 3. Razno

 

Osma sjednica Upravnog vijeća, održana 09. 10. 2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 7. elektroničke sjednice Upravnog vijeća od 07. 07. 2017. godine
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01. 01. do 30. 09. 2017.
 3. Usvajanje financijskog plana (proračuna) za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 4. Planiranje rada na godišnjaku s analizom stanja u bliskoistočnim državama i migracija.
 5. Razno

 

Deveta sjednica Upravnog vijeća, održana 03. 11. 2017. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća od 09. 10. 2017. godine
 2. Izvješće o radu u Upravnom vijeću
 3. Razno

 

Deseta sjednica Upravnog vijeća, održana 30. 01. 2018. u 14 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća od 03. 11 2017. godine.
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2017.
 3. Suglasnost za potpisivanje ugovora za Usluge vrednovanja za MRRFEU u ulozi Upravljačkog tijela Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te Koordinacijskog tijela ESI fondova u Republici Hrvatskoj
 4. Razno

 

Jedanaesta sjednica Upravnog vijeća, održana 12. 04. 2018. u 14 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća od 30. 01. 2018. godine.
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. – 31.03.2018.
 3. Razno

 

Dvanaesta sjednica Upravnog vijeća, održana 07. 06. 2018. u 14 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Verifikacija i usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća od 12. travnja 2018. godine.
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima (financijski izvještaj) Instituta za razdoblje 01. 01. – 31. 05. 2018.
 3. Suglasnost za sklapanje ugovora za provođenje projekta Effective Policies for Durable and Self-sustainable Projects in the Cultural Heritage Sector – KEEP ON, INTERREG EUROPE
 4. Razno

 

Prva sjednica Upravnog vijeća u novom sazivu, održana 18. 09. 2018. u 14 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Upoznavanje sa radom Instituta od strane ravnateljice Instituta
 2. Financijski izvještaj – stanje na dan 12. 09. 2018.
 3. Informacija o projekciji financijskog plana za razdoblje 2019. – 2021.
 4. Odobrenje za sklapanje ugovora iznad 300.000,00 kn za provođenje projekata:

–  Effective Policies for Durable and Self-sustainable Projects in the Cultural Heritage Sector – KEEP ON; INTERREG EUROPE
–  Volunteer and Empower: Enhancing Community Building and Social Integration through Dialogue and Collaboration amongst Young Europeans and Third Country Nationals; Erasmus+; Jean Monnet
–  Boosting a Novel and Innovative tRAining approaCh of Key Enabling Technologies – BRACKET; Erasmus+ Programme

 1. Razno

 

Druga elektronička sjednica Upravnog vijeća, održana od 20. do 21. 12. 2018.

Dnevni red

 1. Donošenje financijskog plana (proračun) Instituta za 2019. godinu sukladno dodatnoj Uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA:400-08/18-01/00068, URBROJ:533-02-18-0004 od 19. 11. 2018.

 

Treća sjednica Upravnog vijeća, održana 30. 01. 2019. u 14:30 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Prihvaćanje zapisnika sa prve i druge (elektroničke sjednice) Upravnog vijeća
 2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2018. (završni izvještaj)
 3. Razno

 

Četvrta sjednica Upravnog vijeća, održana 26. 04. 2019. u 13 sati u biblioteci IRMO-a.

Dnevni red

 1. Prihvaćanje zapisnika sa treće sjednice Upravnog vijeća
 2. Suglasnost za sklapanje ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH temeljem postupka javne nabave
 3. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01. 01. – 31. 03. 2019.
 4. Verifikacija odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 5. Razno