O institutu\ Organizacijske jedinice\ Knjižnica i informacijsko-dokumentacijska služba

Knjižnica i informacijsko-dokumentacijska služba

Povijest

Knjižnica s Informacijsko-dokumentacijskom službom (INDOK) Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu osnovana je 1963. godine, u okviru tadašnjeg Instituta za proučavanje Afrike.

Misija

Svrha je Knjižnice i INDOK službe pružati referalnu, savjetodavnu i bibliografsku pomoć, prije svega istraživačima IRMO-a, te tako podržavati misiju i istraživanja Instituta. Knjižnica pruža usluge koje odlikuje pravodobnost, objektivnost i nepristranost. Otvorena je i vanjskim korisnicima s ciljem pridonošenja razvijanju informiranog demokratskog i civilnog društva.

Fond

Knjižnica i INDOK služba raspolažu s više od 11.800 monografskih publikacija, više od 100 naslova periodičkih publikacija (časopisa, magazina, novina i glasila), te značajnim brojem dokumenata i službenih publikacija međunarodnih organizacija iz područja ekonomije, međunarodne suradnje, razvoja, političkih znanosti, resursne ekonomije, zaštite okoliša, kulture i komunikacija itd. Prateći istraživačku orijentaciju IRMO-a knjižnica je razvila zbirke iz područja europskih studija, međunarodnih odnosa i tranzicijskih procesa u zemljama Srednje i Istočne Europe. Vrijedno je spomenuti i posebne zbirke iz područja afričkih studija, razvojnih problema zemalja u razvoju, te raznih aspekata razvojnih procesa.

Baze podataka

Do 1986. knjižnični fond katalogiziran je na klasičan način, a od 1986-1990. pohranjivan je u bazu podataka posebno izrađenu za potrebe instituta. Od 1991. godine podatci o knjižničnom fondu pohranjuju se u tri baze podataka: bazu podataka izabranih članaka iz časopisa (oko 2000 zapisa), bazu podataka knjiga (oko 2220 zapisa) i bazu podataka dokumenata (oko 700 zapisa). Aplikacija za izradu baza podataka u CDS-ISIS-u izrađena je na Odjelu za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Knjižni fond se kontinuirano obrađuje u okviru Sustava skupne obrade građe visokoškolskih i znanstvenih ustanova Republike Hrvatske.

Od 2007. godine sve navedene baze, tj. katalog Knjižnice dostupan je i online.