O institutu\ IRMO dokumenti\ Zakoni i podzakonski akti

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanja

Pravilnik o osnovama financiranja znanstvenoistrazivackih instituta

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta