O institutu\ IRMO dokumenti\ Financijski izvještaji

Financijski izvještaji

2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

POTVRDA FINA

BILJEŠKE

2017.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

POTVRDA FINA

BILJEŠKE

2016.

FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

POTVRDA FINA

BILJEŠKE

2015.

Bilanca

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

2014.

Bilanca

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika