O institutu\ IRMO dokumenti

IRMO dokumenti

Statut (pročišćeni tekst), ožujak 2014.

Zakoni i podzakonski akti

Javna nabava

Strategija razvoja 2017.-2022.

Financijski izvještaji

Izvještaji o radu

Pravilnik o radu

Pravilnik o zapošljavanju asistenata i poslijedoktoranada i mentorstvu, rujan 2014.

Strategija ljudskih resursa za istraživače, siječanj 2011.

Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti od 2009. do 2017.

Etički kodeks

AAI

Korisničko web sučelje za vlasnike e-identiteta na irmo.hr
AAI@EduHr autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH
Pristupnica za otvaranje AAI@EduHr e-identiteta na poslužitelju irmo.hr (pdf)
Procedura za informacijsko održavanje imenika