O institutu\ Djelatnici\ Suradnici i savjetnici u znanosti

Suradnici i savjetnici u znanosti

mr. sc. Krševan Antun Dujmović, Europski dokumentacijski centar – EDC
Dragana Markanović, Europski dokumentacijski centar – EDC
Andrea Ruk, Centar za potporu projektima
mr. sc. Mira Mileusnić Škrtić, Centar za potporu projektima
Iva Tolić, Centar za potporu projektima