O institutu\ Djelatnici\ dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

daniela

Zvanje: znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
Radno mjesto: znanstvena savjetnica

Daniela Angelina Jelinčić magistrirala je (2000.) i doktorirala (2004.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na teme vezane uz kulturni turizam. Kao znanstvena savjetnica radi u Odjelu za kulturu i komunikacije. Njen istraživački interes fokusiran je na kulturni turizam, kulturne/kreativne industrije, kulturnu politiku, kreativnost/inovativnost, ekonomiju kulture, društvene inovacije i inovacije u kulturi. Predaje kolegije vezane uz kulturni turizam, upravljanje kulturnim dobrima, kreativne industrije, ekonomiju kulture na Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu i Institute for Social and European Studies – UNESCO Chair in Cultural Heritage Management and Sustainability. (Su)autorica je raznih strateških dokumenata, studija i planova upravljanja kao npr. Kulturni turizam u okviru projekta “Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka”, 2000.; „Plan upravljanja Parkom skulptura Dubrova u Labinu“, 2016; Strategija razvoja kulturnog turizma grada Rijeke”, 2015.; „Plan upravljanja spomeničkim kompleksom Lazareti u Dubrovniku“, 2015.; “Strategija razvoja kulture grada Dubrovnika”, 2014.; “Plan upravljanja Episkopalnim kompleksom Eufrazijeve bazilike u Poreču”, 2014.; „Marketinška strategija i akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma na području grada Buzeta“, 2012.; “Strategija očuvanja, zaštite i gospodarskog korištenja kulturne baštine RH” Ministarstva kulture, 2010.; “Strategija razvoja muzejske djelatnosti Dubrovačkih muzeja”, 2010.; „Zagreb kao kulturni proizvod: Studija potencijala razvoja grada kroz kulturne/kreativne industrije“, 2010. i „Zagreb kao kulturni proizvod: Akcijski plan poticanja razvoja kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba“ za Grad Zagreb, 2012.;  „Encouraging Private Investment in the Cultural Sector“ za Europski Parlament, 2011.;  „Marketinška strategija i Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma na području grada Buzeta“, 2013.). Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam, konzultant u kulturno-turističkim projektima te član tima Mreže Culturelink. Autorica je i urednica nekoliko knjiga, a za knjigu Abeceda kulturnog turizma 2010. godine dobila je Nagradu Grada Zagreba. Osvojila je i 3. nagradu za Multidisciplinarno rješenje Hrvatskog paviljona na međunarodnoj izložbi EXPO 2012 Yeosu, Korea.

POVEZNICE

Osobna mrežna stranica

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatska znanstvena bibliografija

KONTAKT

Daniela Angelina Jelinčić

IRMO, Ul. Lj. F. Vukotinovića 2, p. p. 303,

10000 Zagreb, Hrvatska

T +385 1487 7487

F +385 1 482 8361

E daniela@irmo.hr

W www.irmo.hr