O institutu\ Djelatnici\ dr. sc. Ana-Maria Boromisa

dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Zvanje: znanstvena savjetnica
Radno mjesto: predstojnica odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose

Ana-Maria Boromisa doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (2004.), magistrirala europske studije na College of Europe, Natolin u Poljskoj (1995.), a diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (1994.). U Institutu za razvoj i međunarodne odnose radi od 1996. godine. Sada je znanstvena savjetnica i predstojnica Odjela za međunarodne i političke odnose. Od 2001. do 2005. bila je članica Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti, od 2006.-2012. članica upravnog vijeća Instituta, a od 2013.-2017. predsjednica Znanstvenog vijeća IRMO-a.
Glavna područja istraživačkog interesa su joj trgovinska politika, energetska ekonomika i ekonomika zaštite okoliša. U tom području Ana-Maria Boromisa vodi projekte, objavljuje radove i predaje u sklopu akademskih i drugih programa obrazovanja, na pozvanim predavanjima i konferencijama. Predaje na poslijediplomskim programima Sveučilišta u Zagrebu (Advanced Master of European Studies na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Priprema i provedba EU projekata). Govori i piše hrvatski i engleski, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatska znanstvena bibliografija

KONTAKT

Ana-Maria Boromisa

IRMO, Ul. Lj. F. Vukotinovića 2, p. p. 303,

10000 Zagreb, Hrvatska

T +385 1 487 7480

F +385 1 482 8361

E anamaria@irmo.hr

W www.irmo.hr