Istraživanja\ Projekti

Projekti

Izrada analitičke podloge za donošenje novog zakona o razvoju grada Vukovara

Trajanje projekta: 1./2018. – 5./2018.

Prilagodba industrijskih odnosa novim oblicima rada

Trajanje projekta: 02/2018. – 07/2019.

Treninzi za trenere i studente na temu „Antikorupcija i transparentnost u javnoj upravi“

Trajanje projekta: 10/2017. – 10/2018.

Izrada metodologije za planiranje, praćenje i ocjenjivanje provedbe Nacionalnog programa reformi temeljene na indikatorima

Trajanje projekta: 1/2017. – 12/2017.

Smjernice održivog turizma, Priča o pomorskoj baštini i Master plan razvoja pomorskog turizma s akcijskim planovima – Mala barka 2

Trajanje projekta: 9/2017. – 1/2018.

Procjene rizika za medijski pluralizam u Europskoj uniji i drugim zemljama: primjena praćenja medijskog pluralizma u 30 europskih zemalja

Trajanje projekta: 3/2016. – 10/2017.

Povezivanje prehrambeno-prerađivačkog sektora i sektora turizma kroz uspostavu lokalnih proizvodnih sustava i teritorijalno brendiranje Republike Hrvatske kao prepoznatljive gourmet destinacije

Trajanje: 11/2017. - 9/2018.

Evaluacija postojećeg i prijedlog novog modela za izračun indeksa te izračun novog indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave u RH

Trajanje projekta: 4./2017. - 6./2017.

Analiza obrtništva zagrebačke regije

Trajanje: 11/2017. - 3/2018.

Savjetovanje općine Matulji za prijavu projekata na natječaje sufinancirane iz fondova EU

Trajanje: 2/2017. – 9/2017.

Page 3 of 2512345678910...20...Last »