Istraživanja\ Projekti

Projekti

Razvoj kapaciteta državne uprave u području okoliša u svrhu poboljšanja iskoristivosti izvora financiranja prijenosom najbolje prakse

Trajanje projekta: 12/2006. - 2/2008.

Studija o tržišnom položaju INA d.d., istraživanje i proizvodnja nafte i plina u upravljanju emisijama stakleničkim plinovima i uključivanju na europsko tržište kvotama CO2 u skladu s direktivama EU i Nacionalne strategije zaštite okoliša Hrvatske

Trajanje projekta: 9/2006.- 09/2007.

Decentralizacija i reorganizacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ)

Trajanje projekta: 06/2006. - 12/2007.

Provedba odredaba Arhuške konvencije vezane za pristup informacijama i donošenje odluka o okolišu u Republici Hrvatskoj

Trajanje projekta: 03/2006. - 08/2007.

Regionalni operativni planovi za Zagrebačku, Istarsku, Križevačko–koprivničku, Varaždinsku i Međimursku županiju

Trajanje projekta: 05/2005. – 10/2006.

Novi pristup procjeni i kategorizaciji teritorijalnih jedinica prema stupnju razvoja

Trajanje projekta: 04/2005. - 10/2005.

Tehnička pomoć za upravljanje Programom susjedstvo

Trajanje projekta: 03/2005. - 03/2006.

Hrvatska: Očekivane koristi od statusa zemlje kandidata EU

Trajanje projekta: 03/2004. - 07/2004.

Upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi na nacionalnoj, područnoj i lokalnoj razini

Trajanje projekta: 03/2004. - 03/2006.

Program razvoja općina, gradova i županija: Izgradnja kapaciteta institucija lokalne samouprave

Trajanje projekta: 01/2004. – 05/2004.

Page 23 of 25« First...10...16171819202122232425