Istraživanja\ Projekti

Projekti

Ekonomski aspekti sigurnosti

Trajanje projekta: 1/2007.- 1/2012.

Međunarodni aspekti društva znanja – integracije, sigurnost, gospodarstvo i okoliš

Trajanje projekta: 1/2007.- 1/2012.

Funkcionalna preispitivanja i pomoć u restrukturiranju tijela državne uprave i njihovih pomoćnih agencija u Hrvatskoj

Trajanje projekta: 11/2007. – 11/2008.

Analiza i procjena sustava plaća i nagrađivanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i preporuke za reformu sustava

Trajanje projekta: 7/2007.- 3/2008.

Izrada Plana upravljanja slivom rijeke Mirne

Trajanje projekta: 4/2007. – 12/2008.

Procjena provedbe Programa malih darovnica za očuvanje i oživljavanje ruralnog razvoja u području projekta KEC

Trajanje projekta: 2007. – 2008.

Informiranje i obrazovanje organizacija civilnog društva u Hrvatskoj o EU

Trajanje projekta: 01/2007. – 12/2009.

Upravljanje prirodnim i ljudskim resursima – regionalni razvoj i očuvanje okoliša

Trajanje projekta: 1/2007.- 1/2012.

Izrada prve faze Plana upravljanja Nacionalnim parkom “Krka”

Trajanje projekta: 1/2007.- 02/2007.

EU IMPACT- Akademska mreža za komuniciranje učinaka integriranja u Hrvatskoj i Irskoj

Trajanje projekta: 1/2007.- 4/2008.

Page 22 of 25« First...10...16171819202122232425