Istraživanja\ Projekti

Projekti

Strategija očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2010.-2015.

Trajanje projekta: 03/2009. –11/2010.

Civil Society Capacity Building to Map and Monitor Security System Reform in the Western Balkans 2009-2011

Trajanje projekta: 3/2009. – 12/ 2011.

Znanstveni projekt o položaju i razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj – Sudjelovanje nevladinih organizacija u izradi pravnih akata i javnih politika u procesu pristupanja Hrvatske u EU

Trajanje projekta: 01/2009. – 1o/2009.

Energetska sigurnost u području Jugoistočne Europe i preporuke za kompaniju INA d.d.

Trajanje projekta: 7/2008.- 1/2009.

Evaluacija i poboljšanje razvojnih programa Vlade RH za ugrožena područja u Hrvatskoj

Trajanje projekta: 06/2008. – 12/2008.

Usklađivanje mogućnosti za učenje sa zahtjevima tržišne ekonomije (HOMER)

Trajanje projekta: 02/2008. – 04/2008.

Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura

Trajanje projekta: 2007. - danas

Globalni utjecaji i lokalne kulturne promjene

Trajanje projekta: 2007. - danas

Promicanje kulturnih identiteta i proces integriranja RH u EU

Trajanje projekta: 2007. - danas

Međunarodni aspekti konkurentnosti, restrukturiranja i poduzetništva u RH

Trajanje projekta: 1/2007.- 1/2009

Page 21 of 25« First...10...16171819202122232425