Istraživanja\ Projekti

Projekti

Izrada Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije

Trajanje projekta: 09/2010. – 02/2011.

Izrada Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije

Trajanje projekta: 09/2010. – 02/2011.

Prethodno vrednovanje Županijske razvojne strategije Sisačkomoslavačke županije

Trajanje projekta: 9/2010. – 12/2010.

Sisak smart energy – razvoj pilot projekta za prijavu na IPA IIIC

Trajanje projekta: 08/2010. - 10/2010.

Zagreb plan – Strategija razvoja Grada Zagreba do 2013.

Trajanje projekta: 07/2010. – 12/2011.

Procjena i kategorizacija jedinica lokalne i regionalne samouprave

Trajanje projekta: 06/2010. – 07/2010.

Hrvatska i Europska unija: rasprava uz doručak/ručak

Trajanje projekta: 6/2010. - 6/2011.

Izrada analize troškova i koristi u okviru pripreme projekata razvoja poduzetničke infrastrukture

Trajanje projekta: 06/2010. – 10/2010.

Studija za pripremu Pravilnika o tretmanu investicija u energetsku učinkovitost za proračunske korisnike

Trajanje projekta: 05/2010. – 09/2010.

Questioning transitional dynamics in re-defi ning cultural identities in Southeastern Europe

Trajanje projekta: 05/2010. – 04/2011.