Istraživanja\ Projekti

Projekti

Ex-ante evaluacija Razvojne strategije i Strategije socijalne uključenosti Bosne i Hercegovine

Trajanje projekta: 06/2010–02/2011.

“WB/STP Twinning Project” – Suradnja Brodarskog instituta i IMO-a u pripremi projektnih prijedloga i zajedničko apliciranje na domaće i međunarodne fondove

Trajanje projekta: 05/2010 – 05/2011

Izrada Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i Zagrebačke županije

Trajanje projekta: 09/2010 – 05/2011

Prethodno vrednovanje Županijskih razvojnih strategija Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije

Trajanje projekta: 10/2010 – 02/2011

Istraživačka studija “Encouraging Private Investment in the Cultural Sector”

Trajanje projekta: 11/2010–7/2011.

Prirodni zeoliti u nanotehnologiji voda

Trajanje projekta: 2010. – 2012.

Prethodno vrednovanje Županijske razvojne strategije Osječkobaranjske županije

Trajanje projekta: 10/2010. – 12/2010.

Support to donor coordination and monitoring towards enhanced European integration

Trajanje projekta: 08/2010. – 12/2010.

“External Expertise Services Relating to Culture and Education Policies“ Lot 4 (Culture) (Usluge ekspertize vezane uz kulturne i obrazovne politike)

Trajanje projekta: 09/2010. – 09/2015.

Politika decentralizacije i regionalizacije u Jugoistočnoj Europi: socioekonomski utjecaj

Trajanje projekta: 09/2010. – 03/2011.