Istraživanja\ Projekti

Projekti

InTourAct – Local Action Plan for Integrated and Sustainable Tourism (Akcijski plan za integrirano upravljanje i održivi turizam)

Trajanje projekta: 4/2014. – 6/2014.

Lisabonska strategija – katalizator reformi u Europskoj uniji i Hrvatskoj

Trajanje projekta: 1/2007.- 1/2014.

LISBOAN – Povezivanje interdisciplinarnih integracijskih studija proširivanjem europske mreže

Trajanje projekta: 10/2010. – 10/2013.

Strategija razvoja Zagrebačkog holdinga od 2014. do 2020.

Trajanje: 03/2014. – 07/2015.

Perspektive malih zemalja nakon 1. faze njihove tranzicije – slučaj Hrvatske

Trajanje projekta: 1/2014. – 12/2014.

Cool Industries for the Creative City (CICC)

Trajanje projekta: 09/ 2013. - 04/2014.

Access to Culture – Policy Analysis (Pristup kulturi – Analiza javnih politika)

Trajanje projekta: 1.5.2013. -30.4.2015.

Učinak ekonomske krize na nacionalne sustave industrijskih odnosa: odgovori politika kao glavni instrumenti oporavka

Trajanje projekta: 12/2011. - 12/2012.

ClosEUp (Europa izbliza)

Trajanje projekta: 7/2013. - 12/2014.

Online platforma o iskustvima u području pristupanja EU zemalja Višegradske skupine

Trajanje projekta: 2013