Istraživanja\ Programske linije

Programske linije

Institut provodi istraživanja u području društvenih znanosti, prvenstveno ekonomije, politologije, sociologije i drugih srodnih disciplina. Međutim, suvremena znanost sve više nameće potrebu interdisciplinarnog i transdisciplinarnog povezivanja pa se stoga ovisno o projektnim zahtjevima formiraju različiti istraživački timovi. Stoga IRMO zapošljava i ekologe – biologe, kemičare i matematičare. Istovremeno se otvara prostor postavljanju istraživačkih pitanja koja se ne bi mogla proučavati isključivo iz pojedinačne znanstvene discipline. Na taj se način omogućuje višedimenzionalno sagledavanje suvremenih društvenih procesa i onih aspekata razvoja i međunarodnih odnosa koji su definirani trima programskim linijama unutar Strategije razvoja Instituta:

1) Međunarodni politički odnosi i sigurnost. Teme koje se razvijaju unutar ove programske linije su propitivanje položaja Hrvatske s obzirom na globalne i regionalne političke izazove i različite aspekti nacionalne sigurnosti.

2) Međunarodni okviri gospodarskog razvoja, integriranja i suradnje. Teme koje se razvijaju unutar ove programske linije su EU integracije i inicijative regionalne suradnje; kohezijska politika EU-a i okolišni aspekti razvoja Republike Hrvatske; te aspekti restrukturiranja gospodarstva i konkurentnost.

3) Kulturni, komunikacijski i medijski aspekti međunarodnih odnosa. Teme koje se razvijaju unutar ove programske linije su međuodnosi globalizacije i lokalnih kulturnih promjena te komunikacijska i medijska obilježja suvremenih društvenih procesa.

U metodološkom se smislu istraživanjima pristupa kvantitativnim metodama poput ekonometrije, kvantitativne ekstrapolacije i različitih statističkih analiza; te kvalitativnim metodama poput interpretativnih analiza javnih politika, komparativnih analiza, studija slučaja, analiza mišljenja odabranih dionika (fokus grupa), intervjuiranja i analize dokumenata.