Europe World – paneuropski policy časopis

Europe World – paneuropski policy časopis

Kao partner iz Hrvatske u sklopu ovog paneuropskog nakladničkog projekta Institut za međunarodne odnose ima ulogu distributera Europe’s World-a, jedinog paneuropskog policy časopisa dostupnog on-line. Ovaj neovisni časopis, koji izlazi tri puta godišnje, pokrenula je organizacija Friends of Europe sa središtem u Briselu. Časopis je specijaliziran za analize i debate o politikama Europske unije te ostvaruje suradnju sa 45 vodećih europskih think-tank-ova. Cilj časopisa je poticanje novih promišljanja o budućnosti Europe, i produbljivanje rasprava o Europskoj uniji. Časopis kreatorima politika te akterima koji formiraju mišljenja diljem Europe nudi platformu za predstavljanje ideja i izgradnju konsenzusa o ključnim pitanjima. Časopis odražava raznolikost europskih debata o politikama u državama Europske unije, a naročita pažnja pridaje se novim državama članicama i državama kandidatkinjama. Osim on-line (HTML i PDF format) Europe’s World također je dostupan u vodećim knjižarama u tiskanoj verziji po cijeni od €10 po komadu.

Journal