Objave\ Primorac, Obuljen Koržinek i Uzelac objavile članak indeksiran u bazama Web of Science (WoS) i Scopus

20. rujna 2017., Odjel za kulturu i komunikacije

Primorac, Obuljen Koržinek i Uzelac objavile članak indeksiran u bazama Web of Science (WoS) i Scopus

Primorac, Nina Obuljen Koržinek i Aleksandra Uzelac objavile su članak pod naslovom ‘Access to culture in Croatian cultural policy: moving towards explicit policies’ u novom tiskanom broju časopisa “International Journal for Cultural Policy” (2017, Vol 23, br.5). Časopis je u izdanju Taylor & Francis grupe, a između ostalih je indeksiran i u bazama Web of Science (WoS) i Scopus.
Autorice kroz analizu problema pristupa kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici ilustriraju razvoj kulturne politike u Hrvatskoj unutar šireg europskog konteksta. Razlikujući eksplicitne i implicitne politike na makro i na mikro razini, autorice analiziraju diskurse u hrvatskoj kulturnoj politici o pristupu kulturi na razini Ustava, političkih stranaka, na razini vlade te na nivou kulturnih organizacija. S jedne strane politike pristupa kulturi ostaju prvenstveno implicitne i orijentirane su uglavnom na tradicionalne modele povezane uz instrumente čiji začetak seže u razdoblje socijalizma; dok s druge strane odabrane kulturne organizacije razvijaju instrumente za njegov razvoj na što prvenstveno utječu europski projekti. Orijentiranost prema pitanjima kulturne proizvodnje a manje na pitanje pristupa kulturi i sudjelovanja u kulturi ukazuje na sličnosti razvoja kulturne politike u Hrvatskoj sa širim okvirom europske kulturne politike.

POVEZNICE

Članak je dostupan na sljedećoj pozivnici:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1102906