Objave\ Poziv za predaju radova Croatian International Relations Review (CIRR)

21. lipnja 2017.,

Poziv za predaju radova Croatian International Relations Review (CIRR)

Posebno izdanje časopisa na temu ‘European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives’.

Vol. 24 No. 83 (2018)

U sklopu aktivnosti Jean Monnet projekta „EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi“ objavit će se posebno izdanje časopisa Croatian International Relations Review (CIRR) s fokusom na relevantne procese kulturne politike na razini Europske unije pod naslovom ‘European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives’. Puni poziv za predaju radova nalazi se na sljedećoj poveznici.

Članci se podnose na engleskom jeziku u dužini od 8000 riječi, uključujući fusnote i sažetak od 150 riječi, s izuzetkom bibliografije. Svaki rad prije objave prolazi međunarodni dvostruko anonimni recenzentski postupak. Uredništvo moli da se autori/ce prije predaje članka konzultiraju sa Uputama za autore.

Članci se šalju na e–mail cirr@irmo.hr s naznakom ‘Article submission for the Special Issue on ‘European Union and Challenges of Cultural Policies: Critical Perspectives’.

Rok za predaju radova: 12. studeni 2017.

Očekivani datum objave: Lipanj 2018.

Za daljnje upite možete se obratiti Uredništvu: Jaka Primorac (jaka@irmo.hr), Aleksandra Uzelac (auzelac@irmo.hr) i Paško Bilić (pasko@irmo.hr).

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu projekta: culpol.irmo.hr