Objave\ Objavljen peti broj IRMO Brief-a

23. svibnja 2017.,

Objavljen peti broj IRMO Brief-a

Relevantnost IRMO Briefa ogleda se i u kontribucijama uglednih europskih dužnosnika. U broju 05/2017 dr.sc. Doris Pack daje pogled na perspektivu budućeg proširenja Europske unije. Pitanje proširenja ispituje se u kontekstu trenutne situacije u kojoj se EU nalazi.  Ona je otežana pregovorima oko  Brexit, pozicioniranjem EU u globaliziranom svijetu, migrantskom krizom, terorizmom, sporim izlaskom iz ekonomske krize, što su krucijalni čimbenici koji će utjecati na buduću politiku proširenja i  politiku EU prema susjedstvu.