Objave\ Obavijest o rezultatima javnog natječaja za suradničko radno mjesto asistenta

11. rujna 2018., Odjel za europske integracije

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za suradničko radno mjesto asistenta

Izvršen je  izbor na sistematizirano suradničko radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, u Odjelu za europske integracije – 1 izvršitelj.

Na navedeno radno mjesto izabrana je Ivana Biondić (mag. oec.).