Objave\ ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za izbor na suradničko radno mjesto asistenta – Zatvoren

26. travnja 2018.,

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za izbor na suradničko radno mjesto asistenta – Zatvoren

 Natječaj se mijenja na način da se u uvjetima riječi ” polje informacijske i komunikacijske znanosti” zamjenjuju riječima ” polje ekonomija”