O institutu\ Djelatnici\ dr. sc. Višnja Samardžija

dr. sc. Višnja Samardžija

IMG_1466Višnja Samardžija je doktorirala 1993. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom europskog integriranja. Zaposlena je u Institutu za razvoj međunarodne odnose – IRMO (od 1981). Predstojnica je Odjela za europske integracije u trajnom zvanju znanstvene savjetnice i naslovnom zvanju izvanredne profesorice. Od 2000. do 2004. obnašala je dužnost pomoćnice ministra u Ministarstvu europskih integracija. Usavršavala se kraćim boravcima na Wolfson College-u u Oxfordu, Diplomatskoj akademiji u Beču, Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti te u Japanu. Govori engleski i služi se talijanskim i njemačkim jezikom. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama (uključujući Routledge i Palgrave) i časopisima te sudjelovala s izlaganjima na brojnim konferencijama. Samostalno i u koautorstvu je objavila četiri knjige i uredila nekoliko knjiga. Glavna područja profesionalnog interesa su proširenje Europske unije, strategija Europa 2020, civilna sigurnost, odnosi EU i Hrvatske te suradnja zemalja jugoistočne Europe. Dr Samardzija je kao istraživač ili konzultant sudjelovala je na brojnim međunarodnim projektima financiranim od Europske komisije (FP7 projekt „ANVIL – Analyses of Civil Security Systems in Europe“, Učinci krize na industrijske odnose, ERASMUS projekti PADEMIA i LIBOAN, PHARE projekt EU IMPACT), Svjetske banke (R&D strategija za inovacije: Zapadni Balkan) te stranih zaklada.  Vanjska je članica Odbora za europske poslove Hrvatskog Sabora (od 2014) te Znanstvenog vijeća za ljudska prava HAZU (od 2013). Članica je upravnih vijeća Transeuropskog udruženje za studij politika – TEPSA u Briselu (od 2010), Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (od 2014) i te Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva CEPOR (od 2003). Predaje na dva doktorska Europska studija na  Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te na Sveučilišta u Osijeku. Nagrada – Red hrvatskog pletera (1999).

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatska znanstvena bibliografija

ŽIVOTOPIS

Europass CV

KONTAKT

Višnja Samardžija

IRMO, Ul. Lj. F. Vukotinovića 2, p. p. 303,

10000 Zagreb, Hrvatska

T +385 1 487 7488

F +385 1 482 8361

E visnja.samardzija@irmo.hr

W www.irmo.hr