O institutu\ Djelatnici\ dr. sc. Jaka Primorac

dr. sc. Jaka Primorac

cpra_Jaka Primorac

Zvanje: znanstvena suradnica
Radno mjesto: znanstvena suradnica

Jaka Primorac radi kao znanstvena suradnica na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu, Hrvatska. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Njeni znanstveni interesi uključuju područja kulturnih i kreativnih industrija, kulturnog i kreativnog rada, kulturnih i medijskih politika te digitalne kulture. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima (npr. projekt MEDIADEM Instituta ELIAMEP, projekti CSES, ‘Mobility matters’ Instituta ERICarts, ASO projekt Mirovnog instituta, te u ekspertizama iz područja kulturnih politika za Europski parlament, Svjetsku banku i dr.). Dobitnica je nagrade Cultural Policy Research Award 2005.godine koju dodjeljuju Europska kulturna zaklada i Riksbankens Jubilieumsfond. Članica je tima mreže Culturelink od 2003. godine i suradnica na projektu Kompendija kulturnih politika i trendova u Europi Vijeća Europe i Instituta ERICarts od 2008. godine. Zamjenica je člana upravnog vijeća COST Action projekta Europske unije ‘Dynamics of Virtual Work’ (IS 1202). Od 2013. godine je tajnica Hrvatskog sociološkog društva (HSD) čija je članica od 2006, dok je članica Europskog sociološkog društva (ESA) i Međunarodnog sociološkog društva (ISA) od 2012. godine.

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatska znanstvena bibliografija

KONTAKT

Jaka Primorac

IRMO, Ul. Lj. F. Vukotinovića 2, p. p. 303,

10000 Zagreb, Hrvatska

T +385 1 487 7471

F +385 1 482 8361

E jaka@irmo.hr

W www.irmo.hr